Wie zijn wij?

Nieuwbrief ontvangen? Lid worden? Klik hier voor ons aanmeldformulier

In Brummen is zorg en welzijn al best goed georganiseerd. Er zijn veel partijen actief om namens of voor inwoners goede zorg te regelen en te zorgen voor welzijn van mensen. Of het nu gaat om het Buurtkanaal of de Maatschappelijke Adviesraad (MAR), om Stichting Welzijn Brummen (SWB) of de dorpsraad die in Brummen actief is.

Toch vindt de inwonerscollectief Brummen Gezond dat het nog beter kan, met name door de al aanwezige inwonersinitiatieven sterker te verbinden met elkaar. Het inwonerscollectief wil hier een rol in gaan spelen. Hoe meer inwoners immers op de hoogte zijn van wat er allemaal wordt georganiseerd, hoe meer mensen er mee kunnen doen of gebruik van kunnen maken. De genoemde en al actieve partijen in Brummen kunnen dan nog meer gezamenlijk optrekken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en inspanningen.

Daarnaast wil het inwonerscollectief faciliteren als inwoners nieuwe initiatieven willen starten.

Georganiseerd als collectief waar inwoners lid van kunnen worden, met inwoners van Brummen zelf in de regie. Dus dat er niet over inwoners gesproken wordt, maar dat ze zelf een stem laten horen.

Succesvol op veel plekken in Nederland

Landelijke voorbeelden van inwonerscollectieven met vergelijkbare aanpak en succesvolle resultaten zijn er voldoende. In Austerlitz is sinds 2012 vanuit inwoners de coöperatie ‘Austerlitz zorgt’ opgericht. Zij organiseren van alles op gebied van zorg en welzijn, zoals bijvoorbeeld ‘Austerlitz eet’. Elke twee weken eten 45 inwoners samen in het dorpshuis. Goed voor de sociale contacten. Er is zelfs een wachtlijst voor inwoners, omdat er meer aanmeldingen zijn dan ruimte in het dorpshuis.

In Apeldoorn zijn er straathouders actief, zij zijn voor inwoners het aanspreekpunt in de wijk voor al hun vragen. De straathouder houdt ook een oogje op de wat meer kwetsbare inwoners. Een mooi voorbeeld van versterken van de sociale samenhang in een wijk. En in Kloosterburen hebben inwoners een coöperatie opgericht, omdat ouderenzorg uit het dorp dreigde te verdwijnen. Ze hebben het voormalig verzorgingstehuis gekocht en daar wonen nu oud en jong door elkaar. Ouderen kunnen een studio huren en daar thuiszorg ontvangen. Maar ook jongeren met een beperking wonen er onder begeleiding en werken in de groentetuin. Zomaar wat voorbeelden, het kan en het werkt.

Sociale samenhang en gezonder Brummen

Er zijn in Brummen in 2019 en 2020 al gesprekken gevoerd met betrokken inwoners om op te halen hoe ze tegen de gedachte van een inwonercoöperatie aankijken en wat ze nog missen in hun eigen zorg en welzijn. De coöperatie gaat werkgroepen met inwoners organiseren en ondersteunen, waarbij ze ook opgeleid kunnen worden. Dit kan zijn om bijeenkomsten te organiseren of nieuwe initiatieven zelf op te kunnen starten. Door inwoners zijn informatieavonden over valpreventie of diabetes als voorbeeld genoemd.

Het kan ook een opleiding zijn om daadwerkelijk de stem te kunnen zijn namens betrokken inwoners. Uiteindelijk is het de ambitie om als inwoners zelf aan tafel mee te praten en mee te beslissen over hun eigen zorg en welzijn, met gemeente, zorgverzekeraars en zorgleveranciers in gesprek. De ambitie van het inwonerscollectief is om hiermee de sociale samenhang in Brummen te versterken en te zorgen voor een gezonder Brummen.

Scroll naar boven