ZCBG en Buurtverbinders bundelen krachten

Zorgcoöperatie Brummen Gezond (ZCBG) en de buurtverbinders hebben besloten om vanaf 2023 samen onder de vlag van ZCBG verder te gaan. Op 20 december werd door beide partijen een handtekening gezet onder deze plannen. ZCBG, opgericht in 2016, is een initiatief voor en door inwoners van Brummen om het welzijn en een goede gezondheid voor inwoners van Brummen ook in de toekomst mogelijk te houden. De buurtverbinders zetten zich sinds 2015 in voor het verbinden van mensen uit de buurt via het ‘digitaal dorpsplein’ Buurtkanaal.

Samen sterker

Door de krachten te bundelen maken beide partijen gebruik van elkaars sterke punten.

samenwerking
Hilda Tjeerdsma (ZCBG) en Chris Frencken (Buurtverbinders)

Het online platform Buurtkanaal heeft momenteel al iedere maand 1000 unieke bezoekers en er zijn zo’n 600 inwoners met een eigen account. Op het platform communiceren diverse inwonersinitiatieven en verenigingen hun actuele nieuws.
De ZCBG is opgericht om de leden, de inwoners van Brummen, een stem te geven hoe zij zorg en welzijn in Brummen geregeld willen zien en of er daarbij behoefte is aan nieuwe initiatieven. De eerste stap is om de vele inwonersinitiatieven op dit gebied meer bekend te maken onder inwoners en zorgverleners. Hoe meer bekendheid, hoe meer kans dat inwoners een initiatief weten te vinden.
Dit laatste is belangrijk omdat er door de vergrijzing en minder personeel in de zorg een zorginfarct zal ontstaan. Dan zal niet iedereen meer de professionele zorg en ondersteuning kunnen krijgen waar we nu nog met elkaar op rekenen. Inwoners zijn dan zelf aan zet om haar zorg en welzijn goed te regelen, met als doel om met elkaar
‘gezonder’ te worden en minder zorg nodig te hebben. Gebruik maken van de mogelijkheden van Buurtkanaal zal hierbij ondersteunen. De integratie van deze website en de site van Buurtkanaal staat voor begin volgend jaar op de agenda.

samenwerkers
Vlnr Ton Zijlsta, Chris Frencken, Ellen Schouter, Hilda Tjeerdsma en Lizette Maas. Op de foto ontbreken Hennita Benjamins en Marcel Kerkhoven.

Inwoners aan de slag

Op dit moment legt een groep actieve inwoners de laatste hand aan het plan van aanpak voor de ZCBG. Naast het zichtbaar maken van initiatieven die er al zijn, willen ze ook in delen van Brummen aan de slag met ‘straathouders’. Dit zijn contactpersonen in de wijk die een (sociaal) oogje in het zeil houden en aanspreekpunt zijn voor inwoners. Hier komt de ervaring van de buurtverbinders natuurlijk goed van pas. Begin volgend jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde inwoners en andere betrokken partijen om de plannen verder bekend te maken en vorm te geven.

Scroll naar boven