30 maart: De toekomst is een zorg voor nu!

Nadenken over later, over je eigen toekomst, stopt nooit. Hoe kan ik fijn blijven wonen en  leven in Brummen zoals ik dat wil? Wat heb ik dan eigenlijk nodig. Hoe gaan we daar samen  voor zorgen? Hoe kan ik zelf daarbij de touwtjes in handen nemen? En wat kunnen we hierin voor elkaar betekenen?  

Het is goed om regelmatig stil te staan bij deze vragen, want die toekomst begint nu. Op 30 maart is er een inwonersavond waar dit thema op de agenda staat. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal plaatsvinden in het SWB gebouw, Plein 5 in Brummen. Tijdens die avond  gaan we gezamenlijk en aan tafel in gesprek. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. 

Wij organiseren deze bijeenkomst samen met Stichting Welzijn Brummen (SWB), professionals vanuit Gezondheidscentrum De Toren  en teamleden van het project ‘Langer zelfstandig Reablement Brummen’. 

Het is de bedoeling om regelmatig gespreks- of informatieavonden te organiseren. Aan het einde van de avond inventariseren we mogelijke thema’s  voor een volgende bijeenkomst. 

Interesse om 30 maart aan te sluiten? Meld je dan aan via info@brummengezond.nl. Ook  eventuele vragen kun je via dit mailadres aan ons stellen. In verband met de voorbereidingen is het handig om te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, dus vooraf  aanmelden wordt op prijs gesteld. Natuurlijk ben je ook zonder aanmelding die avond van  harte welkom.

Scroll naar boven