Onderzoek onder zorgprofessionals

presentatie han

Onderzoek HAN studenten onder zorgprofessionals Brummen –
hoe zien zij hun rol in bevorderen zelfredzaamheid onder inwoners.

Het was een informatieve avond donderdag 30 juni, waarin Josseline, Zeyneb en Veerle – studenten verpleegkunde aan de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) – de resultaten van hun onderzoek (eindstage) onder zorgprofessionals in Brummen presenteerden. Dit onderzoek werd in opdracht van de Zorgcoöperatie Brummen Gezond (ZCBG) uitgevoerd.
Marcel Kerkhoven was betrokken als begeleider van de studenten. Tijdens de presentatie waren ook geïnteresseerde inwoners aanwezig die al betrokken zijn bij de opstart van de ZCBG.

De vraagstelling voor hun onderzoek was: “Hoe zien de eerstelijns zorgprofessionals hun verantwoordelijkheid in het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid als onderdeel van het verbeteren van de gezondheid onder de inwoners van de gemeente Brummen?”

Via een presentatie namen Veerle, Zeyneb en Josseline de aanwezigen mee langs de definities van de verschillende termen, de belangrijkste resultaten en de conclusies en aanbevelingen voor zowel zorgprofessionals als inwoners.

Onderwerpen

Tijdens de presentatie en aansluitende discussie ging het onder andere over:

  • de eventuele rol van het sociale netwerk rondom de inwoner, deze is niet altijd aanwezig en de inzet hiervan is niet altijd gewenst door inwoner;
  • de behoefte aan meer afstemming en ‘interdisciplinaire’ samenwerking tussen partijen in de zorgketen;
  • de behoefte om naar één systeem van patiëntinformatie vastleggen te gaan om zo de soms gebrekkige communicatie tussen zorgpartijen te verbeteren, in Brummen wordt hier al hard aan gewerkt;
  • de impact van het personeelstekort en druk op zorg(kosten), dit zal voorlopig realiteit zijn en vraagt andere manieren van samenwerken en omgaan met elkaar (sociale norm, zorgen voor elkaar).

De studenten deden een aanbeveling om tot een sociale kaart te komen voor de gemeente Brummen. Dit staat ook al op de agenda van één van de werkgroepen die onder de ZCBG actief is.

Het verslag van dit onderzoek is voor geïnteresseerden opvraagbaar via info@brummengezond.nl

publiek bij presentatie

Scroll naar boven