Geslaagde inwonersbijeenkomst 21 april

bijeenkomst

Er zijn in Nederland zo’n 1.500 inwonercoöperaties actief waarbij inwoners het heft in handen nemen. Ruim 16.000 mensen zijn hierbij actief. Zou dit ook in Brummen kunnen, een inwonerscoöperatie op het gebied van zorg en welzijn? Daarover ging het tijdens een inwoneravond op donderdagavond 21 april, waarbij 40 geïnteresseerden uit Brummen aanwezig waren. Georganiseerd door de Zorgcoöperatie Brummen Gezond (ZCBG). Het werd een interactieve avond met vragen en discussies die wordt vervolgd op 1 juni.

Inspirerende en succesvolle voorbeelden.

Anne Hilderink vertelde over de coöperatie Klooster & Buren in noord-Groningen, waar inwoners op een voormalig Kloosterterrein een plek hebben gerealiseerd waar wonen, zorg en dagbesteding samenkomen. Ouderen, mensen met een verstandelijke beperking,  statushouders, jongeren, voor iedereen is er plek. Anne: “De coöperatie heeft 300 ‘directeuren’ zoals wij ze noemen, alle leden hebben een stem. Voor ons is vooral belangrijk geweest dat we alle aanwezigen talenten in het dorp naar boven hebben gebracht. Er bleken bijvoorbeeld heel veel mensen te wonen die werken in de zorg. De zorgteams die we nodig hadden waren op één avond ingevuld.”

Anja Boonzaaijer vertelde over haar werk als coördinator inwonersvragen in Klarenbeek. Als centraal aanspreekpunt zorgt zij dat vragen op de juiste plek terecht komen. “Ik ben eigenlijk vooral partijen met elkaar aan het verbinden, of het nu gaat om zorgvragen of de behoefte aan een vrijwilliger, ik zorg dat ze binnen onze mogelijkheden geholpen worden.” Ze doet dit voor inwoners uit Klarenbeek en Voorst. “Het zijn soms hele kleine dingen die spelen, en soms is een luisterend oor al genoeg”.

Lange adem en doorzettingsvermogen nodig, maar het kan.

De ZCBG is al een aantal jaren geleden opgericht door initiatiefnemer Marcel Kerkhoven, samen met een groep betrokken inwoners. Hij miste de inwoners aan tafel als er gesproken werd over hoe welzijn en gezondheid voor inwoners verbeterd kan worden. Samen met bestuursleden Hilda Tjeerdsma, Theo Went en Ton Zijlstra heeft hij de afgelopen jaren vergelijkbare initiatieven bezocht in Nederland en veel verkennende gesprekken gevoerd. Uit veel voorbeelden blijkt dat het opzetten van een dergelijk initiatief een lange adem en veel doorzettingsvermogen vraagt. Vaak begint het pas na zo’n 10 jaar echt te lopen, gelukkig met grote regelmaat ook wel met succes.

Veranderingen stimuleren en gezondheid verbeteren.

De opstart van de ZCBG wordt gefinancierd door verschillende subsidies. De Noaber Foundation is – net als de gemeente Brummen – één van de financiers. Wim Post licht toe waarom zij dit doen. “Onze missie is veranderingen stimuleren en gezondheid verbeteren. De ZCBG streeft dit na, eigen regie voeren op en actieve betrokkenheid van inwoners als het gaat om hun eigen welzijn en gezondheid. Bovendien spreekt het ons aan dat er vanaf de meet zorgvuldig en vernieuwend onderzoek is gedaan”. 

Huisarts in Brummen, Marcel Kerkhoven vertelde over zijn onderzoek, waarbij hij met inwoners van Brummen in gesprek is gegaan over dit onderwerp. Daarbij kwamen de nodige aanknopingspunten naar voren voor de ZCBG: “Er zijn heel veel initiatieven in Brummen op welzijn en gezondheid, maar niet iedereen kent ze of maakt er gebruik van. Hoe kunnen we dit verbinden? En als er nieuwe vragen zijn, dan gaat de ZCBG die ondersteunen waar het kan” Hij geeft aan dat het uiteindelijk mooi zou zijn als er ook leden van de coöperatie namens inwoners aan tafel meepraten bij gemeente en zorgpartijen in Brummen. 

Wordt vervolgd op 1 juni.

De reacties na afloop waren positief en enthousiast. Op 1 juni is er een vervolgbijeenkomst gepland. Dan zal het onder andere gaan over wat dan specifieke behoeften zijn in Brummen. Hoe kunnen inwoners van Brummen samen gezond oud worden? Hoe kunnen ze elkaar helpen en minder afhankelijk worden van zorg? Verschillende aanwezige inwoners gaven aan met het bestuur mee te willen denken over het vervolg. Wordt vervolgd.

bijeenkomst

 

Scroll naar boven