Buurtverbinders

Buurtverbinders zijn actieve inwoners met ogen en oren in de wijk. Ze weten wat er in de buurt is en waar gebruik van kan worden gemaakt. Met die kennis helpen ze – gevraagd en soms op eigeninitiatief – buurtgenoten bij allerlei vraagstukken. Zoals kleine praktische hulpvragen (vervoer, klussen, sociale contacten). Maar soms ook meer complexe vragen op het gebied van zorg en welzijn. Of vragen gericht aan de gemeente of een andere instantie.
Buurtverbinders weten buren, initiatieven en organisaties met elkaar te verbinden. Ze leggen linkjes of geven tips om contact te zoeken met de juiste persoon of instantie. Daarmee is het makkelijker om antwoorden te vinden op deze vragen. Als buurtverbinder ben je dus onmisbaar. Je bouwt mee aan de gemeenschap en een betrokken buurt. Samen zorgen we op die manier ervoor dat niemand er alleen voor staat.


Buurtverbinders in Brummen

Een groep actieve inwoners (vrijwilligers) is vanaf september 2023 in een aantal buurten in Brummen gestart als ‘buurtverbinder’. Ze gaan laagdrempelig beginnen, vaak als duo, ieder in hun eigen buurt.

Deze buurtverbinders:

  • praten met buurtbewoners
  • luisteren naar buurtbewoners
  • ontdekken de talenten van buurtbewoners
  • vragen naar waar behoefte aan is in de buurt
  • brengen vraag en aanbod bij elkaar
  • leggen uit wat de mogelijkheden zijn van het digitaal dorpsplein www.buurtkanaal.nl
  • vertellen op Buurtkanaal en ook in de krant op een leuke manier over hun ervaringen

Brummen Gezond en buurtverbinders

Inwonerscollectief Brummen Gezond heeft de ambitie om in zoveel mogelijk buurten van Brummen met buurtverbinders actief te worden. Dit doen we stap voor stap en natuurlijk alleen als er in die buurt ook behoefte aan is. Wij ondersteunen de buurtverbinders en brengen ze samen zodat ze kunnen leren van elkaar. En zodat ze gebruik kunnen maken van het netwerk van ons inwonerscollectief.


Meer informatie

Heb je vragen of tips? Is je interesse gewekt en denk je ‘dat is ook wel wat voor mij’? Of wil je meer
informatie? Neem gerust contact met ons op via buurtverbinders@brummengezond.nl.

Scroll naar boven