logo
vergadering

ZCBG

Wie zijn wij?

nieuws checken

NIEUWS

Onze belangrijkste berichten

verbonden handen

WERKGROEPEN

Worden binnenkort gestart

laptop

AANMELDEN

U kunt zich binnenkort inschrijven

In Brummen is zorg en welzijn best goed georganiseerd. Toch vinden we als Zorgcoöperatie Brummen Gezond (ZCBG) dat het nog beter kan, met name door de aanwezige inwonersinitiatieven sterker te verbinden en door te zorgen dat nog meer inwoners op de hoogte zijn en dus mee kunnen doen. Bovendien gaan we faciliteren als er onder inwoners behoeftes leven om aanvullende initiatieven te starten.

Georganiseerd als coöperatie, inwoners van Brummen in de regie. Niet over ons praten maar zélf een stem laten horen.

Zet de datum van de volgende inwonersbijeenkomst vast in uw agenda: 1 juni!
Lees er hier meer over: Open bijeenkomst 1 juni (om 19:00 in De Toren.